Amhult däck

Amhult Däck – Västerås

Ledande inom Conti360 FleetSolutions

 

Amhults Däck, grundat av de glada Göteborgarna Calle, Johan och Daniel, har vuxit till en framstående verkstad i Västsverige. Deras historia är en berättelse om envishet, engagemang och strävan efter kvalitet. Trots utmaningar i pandemin 2020, tog de modiga steg mot förändring. Besvikelsen över en tidigare kedja som inte höll sina löften ledde till möjligheten att ansluta sig till BestDrive. Redan från början visades en stark entusiasm för att ge sig i in i last.

Med värdefull vägledning från Che Olsson öppnades dörrarna för Amhult att delta i depåaktiviteter och utföra bussjobb genom Conti360. Denna tidiga erfarenhet gav dem inte bara värdefulla insikter utan också möjligheten att etablera flera Conti360-avtal och ta hand om sina egna lastkunder. I linje med detta har Continental märkt en betydande ökning i volymen av lastdäck.

Vi har mer än fördubblat vår omsättning

De har blivit en ledande aktör inom Continentals Conti 360 Fleet Solutions för fordonsflottor. Från att ha börjat som bussjobbsstöd har de nu blivit huvudverkstad för kunder som DFDS och DSV i Norden och Europa, samt för kunder som ICA Hem till Dig. En förväntad omsättning på ca. 7 miljoner kronor har växt till imponerande 20 miljoner kronor genom kollektivt engagemang. Amhults Däcks resa och deras historia omfamnar modet att följa sin vision

Calle berättar:

” Från dag 1 har jag sagt – att det enda som är unikt hos oss är att VI jobbar här.
Alla maskiner och produkter i sig är inte unika, då de finns överallt ”

Calle fortsätter att betona den oerhörda betydelsen av personalen. En gemenskap byggd på kommersiell skicklighet där varje individ kan hantera alla aspekter av verksamheten. Denna flexibilitet skapar en sammanhållning där alla
kan stödja varandra och där effektiva affärer kan blomstra, tack vare att man inte är begränsad till en specifik roll. Att erbjuda enastående service, ha en positiv mental inställning och att vara lösningsorienterad är avgörande faktorer enligt
honom.

I en anda av samarbete och ömsesidigt stöd, diskuterar Calle övergången från att vara en enkel personbil (PV) verkstad till att bli en mångsidig fullserviceverkstad. Han betonar hur stödet från BestDrive-familjen, speciellt från Che Olsson, har varit avgörande i deras utveckling. Med uppstarten av lastbilsvärlden har deras strategiska och operativa framgångar fått en ny dimension. Detta har inte bara lett till en förbättrad kassaflöde utan också en imponerande fördubbling av omsättningen sedan 2020.

Calle inser även vikten av synlighet och delar en anekdot om en framgångsrik invigning tillsammans med Amhults Däck, där de sålde hela 200 däck. Det är i dessa ögonblick av samverkan och framgång som entreprenörskapet i branschen finner sin sanna mening och skapar minnen som varar.

BestDrive är en premiumdäckkedja som värdesätter kvalitet, service och professionalitet. Vi är dotterbolag till Continental Däck Sverige AB och vår förhoppning är att bli Sveriges bästa däckkedja. 

Nu är vi på jakt efter fler verkstäder som vill ansluta sig till oss. Vill du ha en partner och ett bollplank som hjälper dig att utvecklas utifrån dina förutsättningar för att bli bäst på din ort?

JJ’s däck

Ansiktet utåt en betydande faktor!

 

Historien om JJ’s Däck sträcker sig tillbaka till tiden före BestDrive-familjens bildande, när vi var en del av den gemensamma ”inköpsgruppen”. Redan då, i ett tidigt skede, blev JJ’s Däck attraherade av en konkurrent, men de valde att ansluta sig till BestDrive.
Efter anslutningen till BestDrive-familjen har en imponerande utveckling ägt rum för JJ’s Däck. Detta har uppstått genom en kombination av deras egen arbetsmetodik och samarbetet med BestDrive.

Vi upplevde i början, innan re-branding och flytt, att många trodde att det inte ens hade funnits en verkstad här tidigare. Synlighet är A och O. Extremt viktigt lokalt.

Vi har funnits som resurs vid första byggnation av nya JJss Däck. Rådgivning och inspiration, ritningar och beräkningar med mera. Vi stöttade också personalen genom coachning i attitydfrågor. Nu är det dags för byggnation nummer två.
Genom olika evenemang, såsom invigningen av den nya verkstaden, har nya kunder attraherats och kundvården har stärkts. Tobbe, ägare av JJ’s Däck, delar att vårt stöd har varit ovärderligt, med diskussioner och samråd som en viktig del av vårt partnerskap..

Tobbe berättar

 

Vi upplevde i början, innan re-branding och flytt, att många trodde att det inte ens hade funnits en verkstad här tidigare. Synlighet är A och O. Extremt viktigt lokalt.

Utöver detta berättar Tobbe, att han värdesätter starkt BestDrives varumärke, som utstrålar seriösitet och kunskap. Han anser att hans verkstads konsekventa hållning har bidragit till ett intryck av ärlighet och tillförlitlighet.
Re-brandingen med BestDrives varumärke gav en ny och synlig identitet som förstärkte företagets uttryck utan att bli pråligt, och detta har spelat en avgörande roll i verksamhetens framsteg.
Tobbe konstaterar att genom anslutningen till BestDrive har JJ’s genomgått en betydande utveckling. Idag har de vuxit ur sin befintliga lokal och känner behov av utvidgning. Han framhåller vikten av de årliga affärsplanerna som tas fram tillsammans, då dessa ger en ny boost av motivation och skapar en tydlig väg framåt.
Han identifierar kombinationen av en hög servicenivå, ett komplett sortiment med en konsekvent linje genom tiden, tillsammans med den seriösa ton som både JJ’s och BestDrive representerar, som en kraftfull framgångsformel. Tobbe understryker att detta är kärnan i deras framgångssaga och fortsätter att driva deras gemensamma framtid.

INSATSER


Invigningsevenemang Academy of Excellence
Däckutbildning/ Utbildning av personal
Uppstart av LV
Re-branding
Sociala Medier
Kalkyler & ritningar av ny anläggning

UTVECKLING


Invigningsevenemang Academy of Excellence
Däckutbildning/ Utbildning av personal
Uppstart av LV
Re-branding
Sociala Medier
Kalkyler & ritningar av ny anläggning

BestDrive är en premiumdäckkedja som värdesätter kvalitet, service och professionalitet. Vi är dotterbolag till Continental Däck Sverige AB och vår förhoppning är att bli Sveriges bästa däckkedja. 

Nu är vi på jakt efter fler verkstäder som vill ansluta sig till oss. Vill du ha en partner och ett bollplank som hjälper dig att utvecklas utifrån dina förutsättningar för att bli bäst på din ort?

Dela på Facebook