DATASKYDDSMEDDELANDE

DäckBert, nedan kallat Företaget behandlar dina data i samband med din användning av hemsidan och däckväljaren i enlighet med gällande lagstiftning.

1. Allmänna

Personuppgifter som du anger samlas in, bearbetas och används av företaget för syftet med genomförandet av kontraktet inom ramen för din användning av hemsidan och däckväljaren. I den utsträckning det är nödvändigt för att kontraktet ska kunna genomföras, kan uppgifterna vidarebefordras till de företag som är anknutna till företaget.

Om så är tillåtet och/eller föreskrivet enligt lag kan uppgifterna utvärderas för rapporteringsändamål (t.ex. statistik).
Dina uppgifter kommer att samlas in, bearbetas och användas uteslutande i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser (t.ex. ditt samtycke).
Genom att säkerställa tillhandahållandet av tjänsten Däckväljaren överför vi data till våra lokala däckåterförsäljare. Återförsäljaren samlar in och behandlar dina personuppgifter å våra vägnar i den utsträckning det är nödvändigt för att genomföra kontraktet (på grundval av ett Databehandlingsavtal och uppfylla syftet att ge dig den efterfrågade offerten.

I enlighet med lagbestämmelserna behandlas alla dina uppgifter som strikt konfidentiella. Dessutom skickas de personuppgifter som du angett i kontaktformuläret till den lokala däckåterförsäljaren du valt i Däckväljaren för genomförande eller administration av en efterfrågad offert. Det företaget samlar och behandlar dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för genomförandet eller administrationen av Däckväljaren.

2. Insamling och bearbetning av data

Företaget lagrar endast personuppgifter relaterade till användare av dess webbplats och funktioner om samtycke till detta har lämnats. Den enda data som lagras är data relaterad till datumet och tiden för besöket, de besökta sidorna, markörens användning på webbplatsen, de sidfunktioner som används och den webbplats från vilken användaren fått åtkomst till företagets webbplatser. Vid användande av vår funktion för offertförfrågan, Däckväljaren, kommer relevant data att samlas in för att kunna översända en fullständig offert på däck. IP-adressen överförs anonymt och används endast för att tilldela ett geografiskt läge på stadsnivå. Företaget använder denna information för att mäta webbplatsaktiviteten, för att producera statistik och för att förbättra de tjänster och information som tillhandahålls via webbplatserna.

Personliga användardata används enbart för att behandla förfrågningar inom ramen för det godkännande som beviljats eller i enlighet med gällande bestämmelser om dataskydd. Baserat på juridiska krav har Continental implementerat globala, enhetliga och interna Dataskyddsregler som reglerar skyddet av dina personuppgifter.

Företaget lagrar data som anges på webbplatser/i verktyg/i tjänster och/eller data som tillhandahålls för processen, såsom namn, företag, e-postadress, adress och telefon. Detta görs endast för att möjliggöra personlig kommunikation med dig. Uppgifterna lagras och/eller används enbart för att behandla din förfrågan eller användande av våra funktioner. Dina data raderas när behandlingen av din förfrågan/undran har avslutats, förutsatt att denna radering inte strider mot lagstadgade krav för behållande av uppgifter.

3. Uppgiftslämnarens rättigheter

3.1 Observera att du som registrerad enligt EU:s allmänna Databeskrivningsförordning (General Data Protection Regulation, EU:s GDPR) har följande rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter:
Informationsrättigheter enligt artikel 13 och artikel 14 EU:s GDPR
Rätt till åtkomst enligt artikel 15 i EU:s GDPR
Rätt till rättelse enligt artikel 16 i EU:s GDPR
Rätt till borttagning enligt artikel 17 i EU:s GDPR
Rätt att begränsa behandlingen enligt artikel 18 i EU:s GDPR-rätt
Rätt till dataöverförbarhet enligt artikel 20 i EU:s GDPR

Om du har frågor om detta, kontakta vår datatillsynsman via e-post på: info@dackbert.se

3.2 I enlighet med artikel 21 i EU:s GDPR har du rätt att återkalla ditt samtycke till insamling, bearbetning/lagring och användning av dina personuppgifter när som helst. Samtycke måste återkallas genom att skriva till DäckBert, Hantverksgatan 36 - 434 42 Kungsbacka eller skicka ett e-postmeddelande till info@dackbert.se.

3.3 Du kan alltid kontakta våra dataskyddsansvariga skriftligen (inklusive via e-post) med frågor eller klagomål. E-post: info@dackbert.se. Du kan även kontakta lämpliga dataskyddsmyndigheter, om sådana är tillgängliga.

3.4 AUTOMATISKT BESLUTSFATTANDE I INDIVIDUELLA FALL, INKLUSIVE PROFILERING, Artikel 22 i EU:s GDPR: Om verktyg som används/förfaranden i enlighet med artikel 22 i EU:s GDPR gäller, är samordning med dataskyddskontoret obligatoriskt.

4. Skydd av lagrad data

Vårt företag använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som du angett från manipulering, förlust, förstörelse eller obehöriga personers åtkomst. Säkerhetsåtgärderna förbättras kontinuerligt och anpassas i enlighet med den senaste tekniken. Data som är okrypterad kan eventuellt ses av tredje parter. Av detta skäl vill vi påpeka att säker överföring inte kan garanteras när det gäller dataöverföring via Internet (t.ex. via e-post). Känsliga data ska därför heller inte överföras alls eller endast via en säker anslutning (SSL). Om du får tillgång till sidor och filer och sedan uppmanas att ange personuppgifter, var vänlig notera att överföringen av sådan data via Internet kanske inte är säker och att det finns risk för att den kan ses och manipuleras av obehöriga personer.

Cookies ( små textfiler)

När du besöker vår webbplats och använder våra funktioner kan informationen lagras på din dator i form av cookies. Sådana cookies används endast för att säkerställa webbplatsernas drift. Andra cookies (till exempel relaterade till webbplatsanvändning) skapas endast baserat på ditt samtycke. Du kan även välja att inte acceptera cookies i dina webbläsarinställningar. Observera dock att du kanske inte kan använda flera funktioner på den här webbplatsen om du gör det.

Google Analytics/Tag Manager

Den här webbplatsen använder Google Analytics och Google Tag Manager, ett webbanalysverktyg från Google Inc. (”Google”). Google Analytics och Tag Manager använder cookies, vilka är textfiler som lagras på din dator för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som cookien skapar om din användning av dessa webbplatser kommer att överföras till och lagras på en Google-server i USA.
Vid aktivering av IP-adress anonymisering kommer Google att kort av/anonymisera den sista oktetten av IP-adressen för Europeiska unionens medlemsstater och för andra parter inom Avtalet för det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas hela IP-adressen till och förkortas av Googles servrar i USA. Den här webbplatsen använder aktiv IP-anonymisering. Å webbplatsens vägnar använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsleverantören och tillhandahålla andra tjänster i samband med webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsleverantören.
Google kommer inte att associera din IP-adress med någon annan data som innehas av Google. Cookies på vår webbplats används endast på grundval av ditt samtycke. Vidare kan du förhindra att cookies sparas permanent genom att göra lämpliga ändringar i dina webbläsarinställningar. Vi vill dock påpeka att om du gör det kanske du inte kan utnyttja alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Vidare kan du förhindra Googles insamling och användning av data (cookies och IP-adress) genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin-program som finns tillgängligt på: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Dela i sociala nätverk:

Om du använder funktionen ”Dela” på vår hemsida så överförs inga personuppgifter till respektive sociala mediatjänst. Om du använder din egen profil för att dela innehållet på webbplatsen så har vi inget ansvar för innehållet och omfattningen av de data som samlas in av dessa nätverk. Villkoren för användning och sekretesspolicys för respektive sociala nätverk gäller i detta avseende.

Användning av iFraming:

Vi bäddar in videor med hjälp av iFraming på vår webbplats. Externt innehåll från webbplatser från tredje part kan integreras och visas i definierade områden på vår webbplats med hjälp av iFraming

Videor från följande tredjepartswebbplats är inbäddade på vår hemsida:

YouTube:

Den här webbplatsen från vilken videor är inbäddade med hjälp av iFraming drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Då du klickar på videon kommer den att markeras med YouTubes logotyp.

Om du besöker en av våra webbplatser med inbäddade videoklipp kommer Internet Explorer inte att skapa en länk till servern i lämpligt nätverk automatiskt. Genom att klicka på den inbäddade videon ger du ditt samtycke till kommunikation med den ovannämnda webbplatsen och webbplatsens placering av cookies. Genom att klicka på den inbäddade videon skickas informationen om att du besökte vår webbplats automatiskt till ovannämnda webbplatsoperatör och ovannämnda webbplats kommer att placera ut cookies.

Meddelande om externa länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser som tillhör tredje part, vars relaterade innehåll vi inte kan påverka. Därför åtar vi oss inte heller något ansvar för detta andra innehåll. Sidornas respektive leverantörer eller operatörer ansvarar alltid för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella rättsliga överträdelser när länkarna skapades. Olagligt innehåll upptäcktes inte vid den tidpunkt då länkarna skapades. En pågående inspektion av innehållet på de länkade sidorna är emellertid inte rimlig utan konkret indikation på en lagöverträdelse. Vi tar omedelbart bort de relevanta länkarna om de befunnits bryta mot någon lag.