Mönsterdjup för sommar- och vinterdäck

Mönsterdjup för sommar- och vinterdäck

Det finns faktiskt inget direkt ålderskrav på däck, däremot är däckens mönsterdjup och eventuella dubbutstick reglerade enligt lag. Olika mönsterdjup krävs till exempel vid sommar- och vinterväglag. Ta del av vad som gäller med hjälp av BestDrives guide! Vill du veta mer om skillnaderna på sommardäck och vinterdäck så har vi en artikel som svarar på de frågorna lite mer ingående

Mönsterdjup för sommardäck

Enligt lag krävs ett mönsterdjup om minst 1,6 mm på sommardäck. Detta gäller generellt i nästan hela Europa och för personbilar med en totalvikt på max 3,5 ton.

Mönsterdjup för vinterdäck

Omvänt gäller ett större mönsterdjup för vinterdäck. Här är 3 mm det minsta tillåtna måttet enligt lag, men ofta rekommenderas ett mönsterdjup om åtminstone 4 mm för bättre väggrepp på hala vintervägar. Detta eftersom vinterdäck generellt sett utsätts för mer påfrestningar, exempelvis att de ska kunna transportera bort snömodd och greppa på is.

Varför är rätt mönsterdjup viktigt?

Rätt mönsterdjup är viktigt att flera anledningar, men framförallt är det viktigt för din och omgivningens trafiksäkerhet.

Den största faran uppstår egentligen om du kör med däck som har ett för litet mönsterdjup. Detta då däcken inte får maximal friktion mot väglaget. Däcken får dessutom sämre förmåga att kunna transportera bort såväl snömodd som vatten. Det innebär i sin tur en risk för att vattenplaning kan uppstå.

Rätt mönsterdjup sparar dessutom både tid och pengar, eftersom du genom detta minskar risken för däckskador.

Hur mäter jag mönsterdjupet?

Det säkraste sättet att mäta mönsterdjupet med är en mönsterdjupsmätare. Hos din lokala BestDrive-verkstad kan de självklart också hjälpa dig att se över dina däcks mönsterdjup, här hittar du din närmaste BestDrive-verkstad.

Varmt välkommen!Dela på Facebook