Bli expert på oljebyte – Då ska du byta motorolja

Bli expert på oljebyte – Då ska du byta motorolja

Hur ofta behöver man egentligen göra oljebyte i sin bil? Hos BestDrive rekommenderar vi att du gör ett oljebyte ungefär var 1000-1500:e mil. Detta för att hålla motorn i trim och för att därigenom se till att bilens bränsleeffektivitet samt trafiksäkerhet inte påverkas negativt.

Vad händer om man inte utför regelbundet oljebyte?

Uteblivet eller förhalat oljebyte kan leda till en rad konsekvenser. I takt med att oljan förbrukas belastas nämligen den olja som är kvar hårdare genom att den både förorenas och förbrukas fortare. Detta gör i sin tur att bilen som helhet påverkas. För att motorn ska vara i trim är det viktigt att den är väl smord. Är den inte det riskerar den att både slitas ut, överhettas samt skära ihop. Behöver du hjälp med oljebytet? Hör med din lokala BestDrive-verkstad om de kan hjälpa dig, den hittar du här!

Hur ofta ska man kontrollera oljan?

När vet man egentligen att man behöver byta motorolja? En riktlinje är som sagt att oljan bör bytas ut när bilen rullat 1000-1500 mil. Man bör dock göra mer regelbundna kontroller än så. Hos BestDrive rekommenderar vi att du ser över oljenivån när den rullat ca 100 mil, för att se om den sjunkit drastiskt (från max till minimi-nivå). Om så är fallet kan det vara ett tecken på att du behöver göra ett oljebyte. En bra tumregel är också se över oljenivån i samband med att du tankar, tvättar bilen, fyller på spolarvätska eller utför annan service på den.

Hur kontrollerar man oljenivån?

Hur du kontrollerar oljenivån kan skilja sig lite från bil till bil. På många automatväxlade bilar brukar det som exempel enkelt kunna gå att avläsa oljenivån i automatlådan. Hos de flesta av våra BestDrive-verkstäder kan vi hjälpa dig både med att kontrollera om du behöver byta olja – och med själva bytet. Hitta och Kontakta din lokala BestDrive-verkstad här för mer information kring ett oljebyte!Dela på Facebook