Vad innebär EU-märkning på däck?

Vad innebär EU-märkning på däck?

Sedan 1 november 2012 blev det krav på att alla nya däck som tillverkas ska vara EU-märkta. Syftet med däckmärkningen är att det ska bli enklare för konsumenter att välja och köpa däck. Märkningen ska göra det smidigare för kunden att väga däcks egenskaper mot varandra och på så sätt enklare och snabbare komma fram till rätt köpbeslut. Denna artikel inriktar sig på på EU-märkning på däck. Om du vill lära dig tolka allmän däckmärkning, se gärna https://bestdrive.se/lar-dig-tolka-varje-dackmarkning-ratt/

Vad innebär de olika EU-märkningarna?

Till höger illustreras hur EU-märkningen anges och bilden är lagstadgad att finnas på alla nya däck.

Rutan längst upp till vänster med en tank-symbol visar hur bränsleeffektivt däcket är. Symbolen till höger med regnmoln visar hur bra däcket hanterar våta väglag.

På bilden längst ner handlar det om ljudnivån som hörs utvändigt från däcket vid körning.

Nedan kommer vi gå igenom vad de enskilda märkningarna innebär.

Vad betyder beteckningarna för bränsleeffektivitet?
Här mäts bränsleeffektiviteten/rullmotståndet på däcket, från klasserna A till E. A innebär låg bränsleförbrukning och E den högsta. Mätningen som görs här är viktig ur flera aspekter, dels genom att sänka kostnaderna, men också ur miljösynpunkt. Besparingen som görs på en nivås förbättring, t.ex. från klass E till klass D är upp till 3.5l / 100 km.

 

 

Vad betyder beteckningarna för våtgrepp?
Här beskrivs däckens grepp på vått väglag. Bokstäverna motsvarar bromssträckans längd, där klass A är kortast och klass E längsta sträckan det tar att stanna. Denna symbol kan ofta ses som den viktigaste, då det handlar om människors säkerhet och då kan varje meter göra skillnad. En höjning med en nivå innebär vid vått väglag och en hastighet på 80 km/h att bromssträckan sjunker med 5 till 10 m.

 

 

Vad innebär beteckningarna för ljudnivå?
Här beskrivs ljudnivån på däcket och varje bokstav på nivåskalan motsvarar en bullernivå. Ljud-märkningen avser rulljudet som hörs utvändigt från däcken och mäts från ett standardiserat underlag. Vid A är däcket är tyst, vid B måttligt och vid bokstav C är däcket bullrigt. Vid en ändring på 10 DB fördubblas eller halveras ljudnivån.

 

 

Referenser
https://www.xn--continental-dck-dlb.se/transport/daeckmaerkning/eu-tire-label-truck
https://www.falginfo.se/dackmarkning/Dela på Facebook